View in English Language


مهناز سعادت کیا

زندگینامه       آثار هنری     نمایشگاهها      اخبار و نشریات


مهناز سعادت کیا متولد بیست و یکم فروردین هزار و سیصد و شصت و پنج در تهران می باشد. با علاقه ای که در کودکی به نقاشی داشت در سال هشتاد و یک وارد هنرستان خوارزمی در رشته نقاشی شده و بعد در دانشگاه علم و فرهنگ کارشناسی گرافیک گرفت. پیوسته طراحی و نقاشی را ادامه داد و بعد از تحصیلات دانشگاهی کار گرافیک را شروع نمود.  و با موسسات و شرکت های متعدد شروع به فعالیت حرفه ای کرد. نقاشی رو بصورت حرفه ای ادامه داد و در نمایشگاه های ایران و خارج از کشور شرکت کرد و تدریس طراحی و نقاشی را ادامه داد.